SSHE

Q8Oils beschermt de veiligheid, de beveiliging en de gezondheid van zijn werknemers, aannemers en het publiek door zijn activiteiten in overeenstemming met zijn Safety, Security, Health & Environment (SSHE) Management System uit te oefenen.


Al onze medewerkers en aannemers zijn verantwoordelijk voor de implementatie van dit systeem en voor de zoektocht naar continue verbetering.


Het SSHE-programma voldoet niet alleen aan alle plaatselijke voorschriften in ieder land waar we actief zijn, maar omvat ook de volgende aspecten:


  • SSHE-adviseurs, werknemers, aannemers en leveranciers werken samen om werkplekken te creëren waar de hoogste gezondheids- en veiligheidsstandaarden worden gehanteerd.
  • Het personeel is grondig getraind in veilige werkpraktijken en de identificatie van risico’s.
  • Er worden op een actieve manier maatregelen getroffen om potentiële gevaren met betrekking tot activiteiten en producten te identificeren en onder controle te houden.
  • Iedere productie-eenheid dient een jaarlijks SSHE-plan in dat door het hogere management moet worden goedgekeurd.
  • Beste praktijken en ervaringen worden uitgewisseld, zodat de SSHE-standaarden op een steeds hoger peil kunnen worden gebracht.
  • De resultaten die in het kader van het SSHE-programma worden geboekt, worden continu geëvalueerd en er worden doelstellingen geformuleerd die streven naar een constante verbetering.

BMS Policy

Kuwait petroleum international

Kuwait Petroleum International, dat bekend is onder de merknaam Q8, houdt zich bezig met de raffinage en de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en andere afgeleide aardolieproducten buiten Koeweit. De onderneming is vooral actief in Europa en in het Verre Oosten.

 

Meer info

 

Missie

De missie van Q8Oils bestaat erin om stabiele, gevarieerde, rendabele en duurzame activiteiten op de smeermiddelenmarkt in stand te houden en uit te breiden. Deze activiteiten leveren een aantrekkelijke opbrengst op voor onze aandeelhouders

  

Meer info

 

Vind aanbevolen olie

Kom snel te weten welk type olie u nodig hebt voor uw automotive toepassing. De aanbevolen olie zal aan de hoogste normen voldoen en kan het brandstofverbruik drukken en de levensduur van uw voertuig verlengen.

  

 

Meer info