KRAS

Q8Oils verleent service met een meerwaarde – inclusief analyse en monitoring van olie.


Onze wetenschappers analyseren de oliestalen van de klanten en stellen op basis van hun uitgebreide kennis verslagen en aanbevelingen op. Daarbij kunnen de volgende aspecten worden geanalyseerd:Viscositeit
Op basis van de meetwaarden van de viscositeit kunnen we zaken afleiden zoals de verdikking van de olie (als gevolg van oxidatie of nitratie), hogere niveaus van vervuiling door water, verbrandingsroet enz.


Total Base Number (TBN)
TBN is een aanduiding van het vermogen van de olie om de werking van zuren tegen te gaan. Oliën met een hogere TBN-waarde bieden een betere bescherming tegen zuren.


Total Acid Number (TAN)
TAN meet het zuurniveau in olie en is een indicatie van nitratie, oxidatie en vervuiling. Dit is een van de belangrijkste analyses die het optimale interval voor de verversing van de olie bepaalt.


pH
De pH-waarde geeft de zuurtegraad of basegraad van een oplossing weer. Deze waarde kan worden gebruikt als een indicatie voor het interval voor de olieverversing.


Oxidatie
Oxidatie vindt plaats wanneer oliemoleculen voor een langere tijd aan zuurstof worden blootgesteld – en dan vooral bij hogere werkingstemperaturen. Dit is een vaak voorkomend probleem. Het kan leiden tot een voortijdige verdikking van olie en de vorming van ernstige lak- en koolstofafzetting.


Nitratie

Nitratie is een afbraakproces van olie dat wordt veroorzaakt door een reactie met de gasvormige stikstofoxides (NOx) die tijdens een verbranding ontstaan. Dit kan leiden tot problemen zoals roest en corrosie.


Water
Zelfs heel beperkte waterverontreiniging van 100 ppm kan problemen veroorzaken in een motor – zoals schuimvorming of afbraak van de olie in emulsie en sludge, die de filters verstopt.


Inductive Coupled Plasma (ICP)
ICP detecteert en kwantificeert verontreinigende stoffen en slijtagedeeltjes in het oliestaal (uitgedrukt in ppm). Deze techniek kan meer dan 20 gewone elementen detecteren, waaronder aluminium, ijzer, chroom, koper en lood. Ook silicone, dat afkomstig is van een brandstofbron of een beschadigde luchtinlaatfilter, kan worden gedetecteerd.

 

Om in te loggen in het KRAS systeem, klik hier:

 

Resellers

 

Klanten

 

Neem contact op met onze Technical Helpdesk voor meer informatie over deze service.


Of maak een afspraak met ons wereldwijd actieve onderzoeksteam om uw individuele eisen te bespreken.


Bekijk uw KRAS-verslagen hier.

Kuwait petroleum international

Kuwait Petroleum International, dat bekend is onder de merknaam Q8, houdt zich bezig met de raffinage en de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en andere afgeleide aardolieproducten buiten Koeweit. De onderneming is vooral actief in Europa en in het Verre Oosten.

 

Meer info

 

Missie

De missie van Q8Oils bestaat erin om stabiele, gevarieerde, rendabele en duurzame activiteiten op de smeermiddelenmarkt in stand te houden en uit te breiden. Deze activiteiten leveren een aantrekkelijke opbrengst op voor onze aandeelhouders

  

Meer info

 

Vind aanbevolen olie

Kom snel te weten welk type olie u nodig hebt voor uw automotive toepassing. De aanbevolen olie zal aan de hoogste normen voldoen en kan het brandstofverbruik drukken en de levensduur van uw voertuig verlengen.

  

 

Meer info